• info@hengelose-sportduikers.nl

Category Archiveagenda

Vulschema

 

VULLIJST binnenwaterseizoen t/m december 2017

 

Er wordt perslucht gevuld op de donderdagavond op onderstaande datums.
Vullen is alleen mogelijk na telefonische afspraak, een dag van te voren, tussen 18 en 19 uur, met de geplande vuller.
Overleg met hem/haar het juiste vultijdstip.
Is een vuller niet beschikbaar, vraag dan de volgende op de lijst. (vullers ruilen dus)
Voor NITROX bel André A. of Stephan L.

Vulcommissie:

AA =       André Albers
AdK =    André de Kok
RH =      Ruud Hazewinkel
SL =       Stephan Leushuis
ER =     Emiel Robers
RSF =   Ruby
WT =    Wouter Tillemans
GR =     Gert Romeijn

Materiaalcommissarissen :  Tonny Klein Gunnewiek
Maarten van Kuyk
Wouter Tillemans

 

Oktober : 5 GR 12 AA 19 AdK 26 RH

November : 2 SL 9 ER 16 RSF 23 WT 30 GR

December : 7 AA 14 AdK 21 RH 28 SL

 

Zaterdag 4 november Duiken in Siegburg ??

Beste HSD’ers,   

Inmiddels loopt het buitenwaterseizoen ten einde. Vanaf 6 oktober zullen we dan ook weer beginnen aan onze wekelijkse zwembadtrainingen in het Twentebad te Hengelo. Maar om toch te blijven duiken willen wij jullie uitnodigen voor het volgende evenement wat gepland staat op

zaterdag 4 november 2017, aanvang 10:00u

In Siegburg (D) staat een prachtige indoorlocatie genaamd Dive4Life. Je duikt in een twintig meter diep bassin, gevuld met drie miljoen liter warm water (circa 26 graden Celsius). Onderwater vindt je kunstmatige grotten, ruïnes en andere objecten. Een leuke locatie voor een dagje met de club.

Doordat er wel vooraf geboekt dient er worden moet nu al besloten worden hoeveel duiken je wil maken. Daarvoor bieden wij jullie de volgende mogelijkheden aan. Bij alle mogelijkheden zit lucht en lood inbegrepen.

  • 2 stunden ticket:            Goed voor 1 duik                              € 30.80  p.v. €35.80
  • 4 stunden ticket*:         Goed voor 2 duiken                         € 41.80 i.p.v. €46.80
  • Tageskarte:                     Duiken van 10:00 – 19:00u          € 51.80 i.p.v. €56.80

Na het duiken kunnen we indien gewenst gezamenlijk een hapje en/of een drankje nuttigen in een restaurantje in Siegburg.

Heb je zin om mee te gaan, leuk!  Wil je je dan als volgt aanmelden voor 15 oktober 2017 , zodat alles goed verloopt

  • Stuur een mail naar wouter_spijker@hotmail.com vermeld daar je naam en welke mogelijkheid je wil
  • Betaal per omgaande (voordat de aanmeldingsdatum is verlopen) op rekeningnummer: NL 03 ABNA 0579 0427 82 t.n.v . W. Spijker

Let op: Een aanmelding is pas compleet als beide punten hierboven zijn gedaan!

Wanneer de sluitingsdatum is verlopen zal op volgorde de aanmeldingen verwerkt worden  bij Dive4Life. Wanneer dat is gebeurt zal je van ons een bevestiging krijgen.

Mocht je na aanmelding toch niet kunnen, wij kunnen niet garant staan dat je de betaling terug krijgt.

Verdere informatie volgt ter zijne tijd.

Met vriendelijke groet,

Wilco Brok & Wouter Spijker                    

Start binnenwaterseizoen HSD 2017/2018

Beste HSD-ers,

 

Vrijdagavond 6 oktober 2017 om 21.30 uur gaat het binnenwaterseizoen weer van start in het Twentebad.

Jullie zijn van harte welkom.

Temperatuursverwachting: 30 graden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Han Daals

Secretaris

Zaterdagavond 28 oktober!!!

Beste HSD-ers,

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagavond 28 oktober 2017 gaan we een groot feest vieren omdat we maar liefst 10 jubilarissen binnen de club hebben.

Dit is nog nooit voorgekomen, absoluut uniek.

Het feest zal plaatsvinden op het Grasbroek in de recreatiezaal van de camping.

Dit wil je niet missen leg deze datum vast in je (digitale) agenda.

 

Laat ons wel even weten of je komt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met hartelijke feestgroeten,

Alide van Kuyk

Andre de Kok

Han Daals

Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor de HSD !

Beste allemaal,

Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor de HSD !
We hebben namelijk 10 jubilarissen in ons midden die of 25 of 40 jaar lid zijn van de H.S.D. !
Het bestuur heeft gemeend dit bijzondere feit niet onopgemerkt voorbij te moeten laten gaan !
Daarom gaan we er een leuk feestje van maken en wel op :
zaterdag 28-10-2017
Locatie Grasbroek direct links bij de boerderij
We willen er een gezellige avond van maken en hopen op jullie aller komst.

Dus zet het vast in jullie agenda 😊

ZATERDAG 28-10-2017 vanaf 20.00 uur locatie Grasbroek

Namens het bestuur : Andre de Kok
Han Daals
Alide van Kuyk

Scheepvaart-archeologen willen verhalen vertellen

Scheepvaart-archeologen willen verhalen vertellen
Trouw Willemien Groot– 15:16, 11 juni 2017

In de IJssel bij Kampen werd vorig jaar in zijn geheel een middeleeuws koggeschip boven water gelicht. © ANP
In de zeevarende natie Nederland staat de maritieme archeologie op een laag pitje. Volgende maand komen maritiem archeologen en het bedrijfsleven bij elkaar om het vakgebied nieuw leven in te blazen.
Op land, in de binnenwateren, maar vooral in de bodem van de Noordzee en de Waddenzee staat de toekomst van de scheepswrakken op het spel. Onder de zeebodem liggen er honderden, misschien wel duizenden. Door sterke stromingen en verschuivende zandbanken en geulen komen de wrakken bloot te liggen en gaan ze rotten. Op land is de situatie niet veel beter door de invloeden van landbouw en drainage. Alleen al in de provincie Flevoland zijn 430 scheepswrakken gevonden. Daarvan liggen er nog tachtig in de bodem.
Alleen al in de provincie Flevoland zijn 430 scheepswrakken gevonden. Daarvan liggen er nog tachtig in de bodem
Erfgoedbeheer
“Scheepswrakken vertellen zoveel interessante verhalen”, zegt André van Holk, bijzonder hoogleraar
Maritieme archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij het Nieuw Landmuseum in Lelystad. “We onderzoeken niet alleen het schip zelf, zoals de bouw en gebruikte houtsoorten, maar we kijken ook naar de lading die het vervoerde, de gebruiksvoorwerpen en persoonlijke bezittingen van de bemanning.”
Van Holk is een van de initiatiefnemers van de conferentie. Hij ondervond persoonlijk hoe moeilijk de sector het heeft. Nieuw onderzoek met zijn studenten naar een scheepswrak bij Rutten in de Noordoostpolder, kreeg hij financieel niet rond. Alleen nog dit jaar zal hij studenten begeleiden, daarna eindigt zijn aanstelling aan de RuG. De sector zit vol plannen, wensen en ideeën, maar er is gebrek aan geld en interesse. “In het onderwijs, maar ook bij gemeenten en provincies. Terwijl de archeologie als geheel floreert”, zegt Van Holk. Hij is daarom blij met de oproep vorige maand van de vijf kustprovincies aan het kabinet. Die willen meer aandacht voor de bescherming van de scheepswrakken in de Noordzee en de Waddenzee. Door de jaren heen
is fors bezuinigd op maritiem onderzoek. Van 2012 tot en met 2015 kende Nederland het Maritiem Programma, opgezet door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed , met als belangrijkste doel de achterstand ten opzichte van archeologie op land in te halen. Vooral op het gebied van de bescherming van maritiem cultureel erfgoed. Het programma kreeg na de beëindiging geen vervolg. Dit gebrek aan continuïteit is dodelijk voor de wetenschap, zegt Van Holk. Gemeenten en provincies zijn nu zelf verantwoordelijk voor het beleid, maar zijn huiverig om geld vrij te maken voor waterbodemonderzoek. Want onderwaterarcheologie is duur.
In de landen om ons heen is maritieme archeologie beter geregeld. Daar neemt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid
André van Holk, bijzonder hoogleraar maritieme archeologie
Visie
In de landen om ons heen is maritieme archeologie volgens hem beter geregeld. Daar neemt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid door onderzoeksschepen te financieren en duikteams te ondersteunen. Zijn hoop is daarom gevestigd op het ministerie van OCW. “We hebben het kabinet nodig om een onderzoeksagenda op te stellen. Dan kunnen lokale bestuurders op basis van vastgestelde criteria besluiten wat er met een wrak moet gebeuren. Lichten of conserveren. We hoeven niet ieder wrak naar boven te halen. Daar hebben de musea de ruimte niet eens voor. Maar we moeten wel weten waar ze liggen en de vindplaatsen goed documenteren.” Er is geen gezamenlijke visie, zegt ook Wouter Waldus, maritiem archeoloog bij ADC Maritiem.
“Scheepswrakken halen het nieuws als we ze vinden. Maar die vormen slechts een fractie van het totaal. Wij gaan pas zoeken als er een ‘verstoorder’ is. Grote gebieden zijn nog niet geïnventariseerd.”
ADC Maritiem kreeg wereldwijd bekendheid door de ontdekking en de berging van een 15de-eeuws koggeschip uit de IJssel bij Kampen. Het scheepswrak was in 2010 ontdekt met sonarapparatuur bij de voorbereidingen van Rijkswaterstaat om de rivier te verdiepen. “De IJsselkogge was voor ons een unieke vondst”, zegt Waldus. “Maar die is te danken aan een dreigende verstoring van de bodem waardoor we archeologisch onderzoek moesten doen. Anders had niemand geweten dat het schip daar lag.”
We hoeven niet ieder wrak naar boven te halen. Daar hebben de musea de ruimte niet eens voor
André van Holk, bijzonder hoogleraar maritieme archeologie
Met sonarapparatuur zijn de meeste wrakken vrij eenvoudig te lokaliseren. En de bescherming is technisch mogelijk door ze te bedekken met een stevig doek of gaas. “Ik zou willen dat er een fonds komt met bijdragen van het Rijk, private partners en bijvoorbeeld de Nationale Postcodeloterij. Of maak capaciteit vrij om een volledige en weloverwogen inventarisatie te maken”, zegt Waldus. “Pas bij een compleet beeld van onze bodemschatten kunnen we gefundeerde beslissingen nemen. Welke wrakken beschermen we en welke niet? En welke vindplaatsen zijn interessant genoeg voor verder archeologisch onderzoek? Dat overzicht hebben we nodig.”
Samenwerken
Toch moet de sector ook de hand in eigen boezem steken, vindt hij. “Maritieme archeologie is een jonge discipline die prachtige verhalen kan vertellen. Maar we slagen er niet in om aansluiting te vinden bij andere onderzoeksvelden: de maritieme historie en de museumwereld. We kunnen geen compleet project laten zien, want de meeste vondsten liggen in depots. De twintig Nederlandse musea met maritiem archeologische voorwerpen zouden bij elkaar moeten gaan zitten. Samen kunnen we een veel beter verhaal vertellen.” Waldus vindt bijval bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. “Wij hebben geen duikers, wel veel kennis”, zegt Vera Carasso, plaatsvervangend directeur Collecties. “Het zou mooi zijn als alle musea en deskundigen zich verenigen in een groot netwerk. Dat zou helpen de sector beter op de kaart te zetten.” Het
Scheepvaartmuseum wil daarom actiever naar buiten met de expertise van de conservatoren en de grote historische bibliotheek die het beheert.
Plannen
Zowel hoogleraar André van Holk als maritiem archeoloog Wouter Waldus staat te popelen. “De vondsten in Flevoland zijn misschien minder spectaculair dan de replica van een VOC-schip”, zegt Van Holk. “Maar we vergeten dat Amsterdam in de Gouden Eeuw zonder de binnenvaartvloot nooit zo snel had kunnen groeien. Die schepen leverden de materialen en het voedsel. Dat kunnen we laten zien met digitale reconstructies van schepen en maquettes. Je hoeft een schip niet te lichten om het onderwerp te laten leven.”
Waldus gaat een stapje verder: “Ik droom er weleens van een historische vlootschouw te organiseren die onze hele maritieme geschiedenis laat zien. Van de allereerste boomstamboot tot het grootste VOC-schip.”
Bescherming Nederlands bodemarchief
In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de bescherming van het Nederlandse bodemarchief stap voor stap geregeld. Daarbij is er geen verschil in cultureel erfgoed op land of in het water. Bij grondverstorende activiteiten, zoals een bouwproject of baggerwerkzaamheden, is archeologisch bodemonderzoek door een gespecialiseerd bedrijf verplicht. Dit wordt betaald door de opdrachtgever van het project. Als er historische resten worden gevonden, krijgt de ‘verstoorder’ advies over de berging van de artefacten en het beheer van de vindplaats. Soms wordt een nieuwbouwwijk bovenop de vindplaats gebouwd en soms eromheen. Zoals in Lelystad waar een scheepswrak, goed afgedekt, in het midden van de wijk ligt. Dit beheer is vastgelegd in het zogenoemde Verdrag van Malta dat Nederland in 1992 ondertekende. Het
Verdrag voorziet niet in de bescherming van historisch erfgoed als er geen sprake is van bodemverstoring. Daar gaat het volgens de betrokkenen mis. Bij natuurlijke degradatieprocessen, veroorzaakt door bijvoorbeeld zeestromingen, is bestaat geen wettelijke verplichting scheepswrakken te onderzoeken en te beschermen. Daardoor gaan ze verloren. Zelfs als de vindplaats bekend is, leidt conservering op locatie, zogeheten in situ-beheer, tot aftakeling. Er is onvoldoende geld om alle wrakken goed af te dekken en vervolgens te controleren of de afdekking intact blijft.

Voor het eerst in circa 600 jaar zeilde er in 1998 een originele Kamper Kogge op het IJsselmeer. © ANP

Drie Britse oorlogswrakken in Noordzee officieel beschermd

Drie Britse oorlogswrakken in Noordzee officieel beschermd

zoomImpressie van de ondergang van de ‘Aboukir’. Racey-collection.

De Britse regering heeft op 3 maart de drie Britse oorlogswrakken die in de Noordzee liggen onder beschermende wetgeving gebracht. De drie pantserkruisers ‘Aboukir’, ‘Hogue’ en ‘Cressy’ zijn aan het begin van de Eerste Wereldoorlog op 22 september 1914 getorpedeerd door een Duitse onderzeeër. Hierbij kwamen 1459 mensen om het leven. Deze scheepsramp is de grootste ramp die op de Noordzee heeft plaatsgevonden en staat ook wel bekend als ‘The Live Bait Squadron’

De wrakken zijn populaire duikobjecten voor Nederlandse wrakduikers. De kruisers zijn met de jaren prachtig begroeide wrakken geworden. Met de nieuwe bescherming mag er nog steeds naar gedoken worden maar het wrak mag niet meer aangeraakt worden. De wrakken zijn de laatste rustplaats van velen die zich nog in de wrakken bevinden.

Stichting Duik de Noordzee Schoon zet zich al jaren in voor de bescherming van de wrakken in de Noordzee. Het feit dat de wrakken op de Engelse lijst staan vindt de stichting veelbelovend en zij hopen dat dit een garantie is dat wrakslopers de wrakken met rust laten.

Member van The Order of The British Empire
Daarnaast ontvangt Henk van der Linden op vrijdag een Britse Koninklijke onderscheiding. Henk van der Linden is de oprichter van ‘The Live Bait Squadron Society’ en zet zich al jaren in voor het behoud van de wrakken en de nabestaanden van de slachtoffers van de scheepsramp. Met de onderscheiding wordt hij Member van The Order of The British Empire (BEM).

Maandag 17 April

2e Paasdag traditionele opening van het duikseizoen met

een frisse duik in het Grasbroek gevolgd door een gezellige clubbijeenkomst voor het hele gezin, familie en partners in de blokhut te Delden.
Info volgt.

Volg het nieuws!!!

binnenkort een heel overzicht van alle activiteiten van de HSD!!!!

Koraal sterft, voor ervaren duikers is er straks niets meer aan

 

Mooie kleurrijke koraalriffen kunnen in de toekomst verleden tijd zijn. Uit onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd, blijkt dat meer dan de helft van het grootste koraalrif in Japan, ten zuidwesten van Okinawa, is afgestorven. Bijna al het koraal is verbleekt. En Japan is niet het enige land waar dit zich voordoet, ook in Australië is er massale koraalsterfte in het Great Barrier Reef.

De sterfte en verbleking zijn gevolgen van de hoge watertemperatuur. Die wordt veroorzaakt door een combinatie van El Niño en de opwarming van de oceanen als gevolg van klimaatverandering.

“De watertemperatuur was dit jaar op zijn hoogst,” zegt Ronald Osinga, zeebioloog van de Wageningen Universiteit. “Als het warmer blijft worden, zullen uiteindelijk de koraalriffen sterven. In ieder geval die aan de oppervlakte.” Het koraal dat dieper groeit, overleeft iets langer.

Koraalverbleking ontstaat als de temperatuur van het zeewater stijgt. Het koraal verliest dan de algen die zorgen voor de kleur. Die algen leven in een symbiotische relatie met het koraal; ze leveren voedingsstoffen aan de koraalorganismen.

Verbleking van het koraal kan al na vier weken van verhoogde temperatuur optreden. Bij langdurige blootstelling aan te hoge temperaturen sterft het koraal af.

“De temperatuur is erg veranderlijk geweest de afgelopen jaren. Het ene jaar was het warmer, het andere kouder. Daarom verschilde het per jaar hoeveel koraal verbleekte of stierf”, gaat Osinga verder. Maar volgens de bioloog wordt voorspeld dat vanaf 2020 de warmte elk jaar toe zal nemen. “En dan blijft er geen koraal meer over aan de oppervlakte.”

Voor snorkelaars die niets gewend zijn is het nog steeds mooi, maar voor ervaren duikers is er niets aan.

Ronald Osinga, bioloog

Andere organismes, als algen en sponzen, nemen de plek in van het dode koraal. “Dat wordt kaler en lelijker. Voor snorkelaars die niets gewend zijn is het nog steeds mooi, maar voor ervaren duikers is er niets aan.”

Osinga vindt het een deprimerend beeld. “Het gaat steeds sneller. Er zal wel koraal overblijven, maar dat wordt veel minder mooi.” Osinga doelt op het koraal waarvan is gebleken dat het resistent is voor de warme temperatuur van het water. “Misschien worden deze soorten wel dominant en verandert het zeelandschap.”

Momenteel wordt het resistente koraal als voorbeeld gebruikt bij de kweek van overlevers. Die worden dan teruggeplaatst om stukken van de koraalriffen te redden. “Als we dit heel actief gaan doen, kunnen sommige koraalriffen over 10 tot 15 jaar weer mooi worden.”

 Bron: NOS 11 november 2016