Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water
penningmeester:Feiko Riemersma;
penningmeester@lwaow.nl secretaris: Albert Zandstra;
0521-517456; secretariaat@lwaow.nl

AANGEPASTE Uitnodiging voor deelname aan de
Workshop Fotogrammetrie
op zaterdag 24 februari 2018 in het Archeologisch Diensten Centrum ADC,
Nijverheidsweg Noord 114, 3512 PN in Amersfoort

Deze workshop wordt georganiseerd om geïnteresseerde onderwatersporters in deze techniek wegwijs te maken in de workflow om tot een goed 3D-model van een object te komen.
Enige basiskennis in het gebruik van een computer is noodzakelijk.
Het doornemen van de handleiding “Fotogrammetrie onder Water” (te downloaden op de sites van LWAOW en Stimon), wordt aanbevolen.
De workshop presentatie: Othmar Schimmel en Hans van der Weide Aantal deelnemers *) maximaal 12 Kosten: € 50,00 (d.i. inclusief koffie/thee en lunch)

Tijdsduur workshop 09:30 – 16:30 uur, inloop met koffie vanaf 09:00 uur
In deze workshop zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
Films en foto’s verwerken 
Uitlijnen van cameraposities 
Creëren van een puntenwolk 
Maken van een model 
Bewerken van het model 
Inleiding over 3D-printen

*) Deelname volgt naar binnenkomst voor aanmelding.
Definitieve deelname zal door de presentatoren van deze workshop bekend gemaakt worden.
Aanmelding voor deelname via e-mail: secretariaat@lwaow.nl

Aanvullende informatie. Deelname aan deze workshop telt mee voor het certificaat van NAS III.
Vr.groeten namens:
LWAOW Albert Zandstra (secretaris) STIMON Hans van der Weide (secretaris)